Филип Морис Интернешънъл сключи споразумение за разширяване на сътрудничеството си с KT&G

PMI_0102-1920px

Компанията придобива изключителни права за комерсиализацията на иновативните бездимни алтернативи на KT&G извън Южна Корея

Двете компании отправят призив към регулаторните органи в Корея и по света да използват потенциала на по-добрите алтернативи на цигарите с цел намаляване на тютюнопушенето

Филип Морис Интернешънъл обяви, че е сключила споразумение за дългосрочно сътрудничество с KT&G, водещият производител на тютюневи и никотинови изделия в Южна Корея, съгласно което компанията ще продължи да бъде ексклузивен дистрибутор на иновативните бездимни устройства и консумативи за тях на KT&G в световен мащаб (с изключение на Южна Корея). Новото споразумение стъпва на успешната съвместна работа между двете компании в последните три години, в рамките на която Филип Морис Интернешънъл комерсиализира продуктите на KT&G на повече от 30 пазара.

Споразумението е със срок от 15 години до 29 януари 2038 г., като на всеки три години ще се провежда оценка на постигнатите резултати на база обеми по поетите ангажименти, за да се гарантира гъвкава реакция на променящите се пазарни условия. Филип Морис Интернешънъл и KT&G предвиждат поетите ангажименти да нарастват за пълния срок на действие на споразумението.

“Удовлетворени сме от съвместната си работа с KT&G до момента и смятаме, че дългосрочното сътрудничество помежду ни ще ускори изграждането на бъдеще без дим. Искаме всички, които няма да се откажат от пушенето, да преминат на по-добра алтернатива, което ще донесе ползи както за тяхното собствено здраве, така и за общественото здраве и обществото като цяло ”, каза Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл.

“Ще успеем да изградим бъдеще без дим по-бързо, ако всички пушачи имат достъп до по-добри алтернативи и до точна информация за тези иновативни продукти. Заедно с KT&G призоваваме регулаторните органи, учените и здравните специалисти навсякъде по света, включително и в Корея, да се възползват от потенциала на тези технологични иновации да накарат пушачите да се откажат от цигарите. Откакто започнахме процеса на трансформация на нашата компания милиони пушачи вече преминаха на бездимни алтернативи и спряха изцяло употребата на цигари. Продуктите на KT&G са допълнение към нашата основна и водеща в света алтернатива с нагряване без горене – и продължаването на нашето сътрудничество ще осигури на пълнолетните пушачи по света по-широк избор, така че те да могат да оставят цигарите. Корея е глобален лидер в науката и иновациите и днес ние правим важна стъпка към постигането на по-добро бъдеще. Нашето партньорство ще ускори реализирането на общата ни визия за бъдеще без дим чрез съчетаването на технологиите и бързия темп на създаване на иновации в KT&G и научната и търговска инфраструктура на Филип Морис Интернешънъл”, допълва Олчак.

Съгласно споразумението, Филип Морис Интернешънъл ще продължи да разполага с ексклузивен достъп до бездимните марки на KT&G и до продуктовите иновации в процес на разработка, включително на продукти, предназначени за пазари в държави с ниски и средни доходи, което ще обогати съществуващото продуктово портфолио от бездимни алтернативи на компанията. То гарантира на KT&G непрекъснат достъп до глобалната търговска инфраструктура на Филип Морис Интернешънъл и до опита на компанията в комерсиализацията на бездимни алтернативи, което ще допринесе за по-нататъшното разширяване на бездимния бизнес на KT&G извън Южна Корея.

Продуктите, които ще се предлагат по силата на споразумението, ще са преминали научна оценка, за да се гарантира, че те отговарят на регулаторните изисквания на пазарите, където се продават, както и на високите стандарти за качество и научна обосновка на Филип Морис Интернешънъл.

Статията е част от съдържанието на trud.bg

Споделете тази публикация

Свържете се с нас

Пишете ни и ние ще се свържем с Вас за да обсъдим Вашите идеи.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.