„Филип Морис Интернешънъл“ обновява стратегията си за устойчиво развитие

pmi-inovacii-1200x628px
Една от целите, които компания си поставя, е инвестиции в уелнес и здравословни продукти

Устойчивото развитие на компаниите вече не се свърза само и единствено със зелените политики. То вече минава през новите ESG критерии, които ще трансформират всяка една бизнес единица. По пътя към грандиозната трансформация е поела и световно признатата компания „Филип Морис Интернешънъл“. Позната в миналото като тютюнева компания, от години е започнала своята трансформация, а сега си поставя за цел да промени изцяло бизнес стратегията си. Новите цели и визията ѝ за бъдещето са заложени в нейния трети интегриран Доклад за устойчиво развитие, който бе представен на специално събитие в София.

„Филип Морис Интернешънъл“ е първата и единствена международна тютюнева компания, която се ангажира да премине към напълно бездимни продукти, насърчавайки потребителите да избират по-добри алтернативи на традиционните цигари. Именно постигането на мисията за бъдеще без дим е това, което обуславя цялостната трансформация на компанията.

Трансформацията е много повече от замяната на един продукт с друг. Говорим за цялостна промяна на бизнес модела. Променяме процесите вътре в компанията, както и взаимодействието с трети лица – като потребители, инвеститори и медии“, обяви Диляна Якова, мениджър „Устойчиво развитие“ във „Филип Морис Интернешънъл България“.

В доклада е представена обновена оценка на показателите за устойчиво развитие. Те от своя страна формират стратегическа рамка за развитието на компанията. Целите, които са заложени с хоризонт до 2025 г., ще се проследяват чрез иновативен индекс.

За да бъде изготвена стратегическа рамка, компанията прави проучване, за да разбере какво вълнува най-много потребителите, но и партньорите на „Филип Морис Интернешънъл“. Т.нар. „оценка на съществуващите показатели“ дава основата за поставянето на целите. Резултатите от проучването сочат, че най-важната тема, към която всички проявяват интерес, е въздействието на продуктите върху здравето на хората и намаляването на вредата от използването им.

Другите важни теми са опазването на околната среда и инвестициите за намаляване на негативното въздействие от производството върху природата, отговорната комерсиализация на продуктите и иновациите в здравеопазването.

Миналата година компанията заяви ясно намерение за работа в тази посока, като придоби три фармацевтични компании”, напомни Якова.

През 2021 г. „Филип Морис Интернешънъл“ придоби датската компания Fertin Pharma, специализирана в производството на лекарствени продукти, като таблетки и дъвки. След това ФМИ придоби и aмepиĸaнcĸaтa ОtіТоріс, известна cъc cвoя инoвaтивeн мeдиĸaмeнт зa лeчeниe нa ocтъp миoĸapдeн инфapĸт, ĸoйтo ce пpиeмa чpeз инxaлaция. През септември световният тютюнопроизводител придоби и британската фармацевтична компания Vectura, която е специализирана в производството на инхалатори.

Стратегическата рамка

Тя е в унисон с ESG критериите, които са разделени в две направления – въздействието на продуктите на компанията и бизнес операциите вътре в компанията, т.е. производството на продуктите.

В екологичния панел компанията си поставя за цел да намали отпадъците от продуктите си, замърсяването чрез насърчаване на рециклирането на нагреваемите тютюневи изделия и консумативите от електронните цигари. Също така и рециклирането на самите устройства.

Всички стари електрически устройства отиват за рециклиране в центъра в Унгария“, напомни Якова.

Компанията ще замени и автомобилите на служителите си с хибриди, за да е в унисон със зелените политики.

В социалния панел компанията ще продължава да развива и да работи по програмите за подобряване на икономическото положение на тютюневите региони по света.

В управленския панел много важни са научните изследвания, както и усилията на компанията да комуникира и взаимодейства активно с медии и регулатори, за да може мисията за намаляване на вредата от пушенето да намери място в регулаторната политика на държавата.

Пътна карта с 11 цели

„Филип Морис Интернешънъл“ предлага бездимни изделия в 71 държави по света. Компанията си поставя за цел да увеличи тази бройка до 100 до 2025 г. За миналата година нетните приходи от нагреваеми устройства представляват 30% от общите приходи на компанията. Целта е този процент да се покачи до 50% през следващите 3 години. До 2025 г. компанията планира да генерира приходи от поне 1 млрд. долара от придобитите три фармацевтични компании. И не на последно място – тютюневата компания ще продължава целенасочено да следва политиката си за преустановяване на продажбата на цигари.

Досега 15.3 млн. души по света вече са спрели да пушат с помощта на бездимните изделия. Компанията отчита общо 21.7 млн. пълнолетни потребители на иновативните си никотинови продукти без горене.

Интегрираният доклад дава информация и за добрите практики в държавите, които умело вървят към освобождаване от цигарения дим – като Япония, където навлизането на бездимни продукти на пазара е значително, и Великобритания, където намаляването на вредата от тютюнопушенето чрез използване на бездимни алтернативи е държавна политика.

Промяната на бизнес модела носи нови предизвикателства, но в същото време предлага и нови възможности. През 2022 г. добавихме към целите на компанията разширяването на дейността ни към продукти за подобряване качеството на живот и такива в областта на здравеопазването, което би имало положителен ефект върху обществото. Истината е, че можем да постигнем целта си за бъдеще без дим само ако сме заедно – с потребителите, регулаторите и обществеността“, каза Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел „Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие“, която се включи онлайн от Ню Йорк.

Индекс за измерване на устойчивото развитие

Той включва 19 ключови индикатора за ефективност, пряко свързани с целите в пътната карта. Също така свързва дългосрочните възнаграждения на служителите на ръководни позиции с представянето по заложените показатели.

Това доказва нашият сериозен ангажимент да спазваме и да постигаме целите си“, коментира Якова.

Статията е част от съдържанието на economic.bg

Споделете тази публикация

Свържете се с нас

Пишете ни и ние ще се свържем с Вас за да обсъдим Вашите идеи.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.