Филип Морис Интернешънъл е включена в Индекса на Блумбърг за равенство между половете за трета поредна година

PM_N1920px

За трета поредна година Филип Морис Интернешънъл намира място в Индекса на Блумбърг за равенство между половете за 2023 г. (Gender-Equality Index – GEI). Компанията се нарежда на челно място сред глобалните лидери, поели ангажимент за прозрачност при отчитането на резултатите във връзка с равнопоставеността на половете и за насърчаване на равенството между половете на работното място, с общ резултат от оценката 80.6%, който е по-висок от средния резултат в индекса (73%).

“Постигането на баланс между половете на всички нива в компанията е един от основните ни приоритети и аз съм много щастлива, че нашите усилия са оценени за пореден път в тазгодишния индекс“, коментира Силке Мюнстер, главен директор „Многообразие“ във Филип Морис Интернешънъл. „Въпреки че отбелязваме значителен напредък, ние сме наясно, че не трябва да разчитаме на инерцията. Поддържането на работна среда, в която се оползотворява талантът както на мъжете, така и на жените, е от ключово значение за реализирането на нашата визия за бъдеще без дим и за това организацията ни да става все по-иновативна, гъвкава и ангажирана.”

През 2022 г. Филип Морис Интернешънъл изпълни своята цел за поне 40% представителство на жените на мениджърски позиции и обяви нова цел за 35% жени на висши управленски позиции до края на 2025 г. Сред другите инициативи на компанията за постигане на равенство между половете са:

  • Глобален сертификат за равно заплащане на мъжете и жените EQUAL-SALARY (март 2019 г.), и първата компания, чиито сертификат бе подновен (април 2022 г.), с което бе потвърдено, че осигурява равно заплащане за равен труд навсякъде, където осъществява дейност (90+ държави).
  • Преодоляване на неравното третиране на половете в оценките на талантите—както при набирането на персонал, така и при управлението на резултатите на служителите и техните възможности за кариерно развитие.
  • Доразвиване на методите, използвани от компаниите за измерване на резултатите от мерките за приобщаване. Филип Морис Интернешънъл подкрепи първото по рода си проучване, проведено от IMD в Лозана, Швейцария и публикувано през 2022 г., във връзка с измерването на резултатите от мерките за приобщаване и усъвършенстването на тези мерки с цел постигане на по-голямо въздействие. В момента компанията прилага нов пилотен метод за измерване на резултатите от инициативите за приобщаване.
  • Въвеждане на приобщаващи глобални насоки за ползване на родителски отпуск (2021 г.).
  • Създаване на женска група за взаимопомощ с цел да се осигури пространство, в което жените да бъдат стимулирани и да получат възможност да развиват уменията си, да разширяват своите мрежи и да отключат пълния си потенциал.
  • Зачитане на талантите на жените чрез създаване на програма за подкрепа на жените на лидерски позиции.

Индексът (GEI) на Блумбърг за 2023 г. включва 485 компании от 45 държави и региони. GEI представлява претеглен спрямо пазарната капитализация индекс, чрез който се проследяват резултатите на публичните компании, поели ангажимент за прозрачно представяне на данни, свързани с равенството между половете. Той измерва равнопоставеността между половете по пет параметъра: лидерство на жените и развитие на талантите, равно заплащане и равнопоставеност на заплащането между половете, приобщаваща култура, политики за противодействие на сексуалния тормоз и марка, подкрепяща жените. Компаниите, намерили място в тазгодишния индекс, са получили оценка, която е равна или по-висока от минималната оценка, определена от Блумбърг в глобален мащаб и която отразява отчетените данни и въвеждането и използването на статистически методи и политики от най-висока класа.

“Поздравяваме компаниите, включени в GEI за 2023 г.“, каза Питър Т. Грауер, председател на Блумбърг и основател и председател на Клуба U.S. 30%. „Свидетели сме на растящ интерес и на увеличаване на членовете в глобален мащаб, което говори, че целта за постигане на прозрачност по отношение на показателите, свързани с равенството между половете, се превръща в обща цел.”

Статията е част от съдържанието на standartnews.com

Споделете тази публикация

Свържете се с нас

Пишете ни и ние ще се свържем с Вас за да обсъдим Вашите идеи.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.