40% от мениджърите във „Филип Морис Интернешънъл“ са жени

PM-news-40pr

Тютюневият гигант „Филип Морис Интернешънъл“ вече е постигнал целта си до края на 2022 г. 40 процента от мениджърските позиции в компанията да са заемани от жени. В България постиженията са още по-високи. Във „Филип Морис България“ 56.8 процента от ръководните позиции са възложени на жени, а дамите във висшия мениджмънт са 70 процента.

„Привличането на служители с различни профили, професионален опит и гледни точки ни позволява да взимаме по-добри и обмислени решения, и допринася за постигането на по-добри и устойчиви резултати. Аз твърдо вярвам, че културата на справедливост, приобщаване и многообразие е решаващ фактор за напредъка на „Филип Морис Интернешънъл“ към бъдеще без дим и че тя ще продължи да носи предимства на компанията, защото по този начин ние отговаряме на нуждите и желанията на нашите потребители“, коментира Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на ФМИ.“

„Успяхме да изпълним целта си в срок и си даваме сметка, че предстои още много работа в областта на многообразието, равнопоставеността и приобщаването. По тази причина си поставихме нова цел за представителство на жените: 35% жени на висши управленски позиции във ФМИ до 2025 г.“, посочва Силке Мюнстер, главен директор за многообразието на концерна, цитиран в съобщение.“

В него се допълва, че компанията е подновила сертификата си за глобална организация, осигуряваща равно заплащане на мъжете и жените, издаден от независимата Фондация „EQUAL-SALARY“. Това се случва за втори път след 2019 г.

Подновяването на сертификата означава, че ФМИ продължава да предоставя равно заплащане за равен труд на мъжете и жените на над 90-те пазари, където компанията осъществява своята дейност.

Фондацията „EQUAL-SALARY“ е независима организация с идеална цел със седалище в Швейцария. Сертификационният ѝ процес удостоверява прилагането на устойчиви политики и практики, чрез които се гарантират, че служителите на компаниите получават равно заплащане за равен труд.

EQUAL-SALARY е единственият сертификат за равно заплащане, отбелязан от Европейската комисия в доклад относно разликите в заплащането на мъжете и жените. Фондация „EQUAL-SALARY“ е член на EPIC (Международна коалиция за равно заплащане) и на Глобалния договор на ООН.

Подобно на стандарта ISO за заплати, процедурата по сертифициране на EQUAL-SALARY обхваща два етапа. В първия етап е анализират данните за заплатите по методология, разработена от Университета на Женева. Във втория етап, ако резултатите са положителни и общата разлика в заплащането на мъжете и жените не надвишава 5%, се прави оценка както на общия ангажимент на компанията за равно заплащане, така и на прилагането на процедури в областта на човешките ресурси. За целта се правят интервюта със служителите и ако тогава се установи спазване на изискванията, се предоставя сертификатът.

 Само компании, които са изпълнили всички изисквания по процедурата, получават сертификат EQUAL-SALARY, което означава, че те са постигнали отлично ниво на равно заплащане.

„Енергията и ангажираността на „Филип Морис Интернешънъл“ за равно заплащане, и с принципите на EQUAL-SALARY, са силно свидетелство за отдадеността на компанията да продължи да подобрява своите резултати в тази област и доказателство, че сертифицирането е абсолютно на място“, коментира Лиза Рубли, един от главните изпълнителни директори на Фондация EQUAL-SALARY.

 Филип Морис Интернешънъл работи отдадено за постигане на баланс между половете с инициативи, насочени към елиминирането на проявите на предубеденост, свързана с пола, при оценката на талантите – включително в процеса на набиране на персонал, управлението на резултатите на служителите и техните възможности за кариерно развитие, въвеждане на глобални приобщаващи насоки за родителски отпуск, създаване вътрешна група за жените, в която те да получават подкрепа и да бъдат насърчени да развиват уменията си и да реализират пълния си потенциал, стартиране на програма за подкрепа на жените на лидерски позиции, допълват от ФМИ.

Статията е част от съдържанието на mediapool.bg

Споделете тази публикация

Свържете се с нас

Пишете ни и ние ще се свържем с Вас за да обсъдим Вашите идеи.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.