Специализирана финансова конференция

През годините в събитието, организирано от Sportal Media Group, участват ключови български и чуждестранни финансови експерти и икономисти. „Шумът на парите“ привлича интереса на водещите финансисти у нас, които ежегодно присъстват на проявата.

За клиента

Филип Морис Интернешънъл – компания с над 170-годишна история на успешен традиционен бизнес, взима дръзкото решение да преобърне изцяло бизнес модела си в изпълнение на амбициозната си визия за изграждане на бъдеще без дим.

Стъпвайки на науката и технологиите, компанията разработва бездимни алтернативи на конвенционалните цигари, които имат за цел да намалят вредата в сравнение с продължителното пушене.

 

Нашето участие

Active Group участва в процесите, свързани с представянето на Philip Morris Bulgaria на събитието.

Ние също подкрепяме устойчивото развитие.

Устойчивото развитие е възможност за растеж и иновации

Свържете се с нас

Силата е във Вашата идентичност.