EN

PR

Корпоративни комуникации

Разработване и реализиране на комуникационни кампании
Управление и поддържане на репутация
Разработване на стратегии за позициониране/ препозициониране на марка

Взаимоотношения с медиите

Организиране на специални събития – пресконференции, семинари, форуми, изложения, неформални срещи
Прессъобщения
Интервюта
Изработване на информационни материали и текстове

Управление на събития

Конференции
Форуми
Кръгли маси
Семинари
Изложения
Официални срещи и церемонии

Продуктов PR

Стратегическо консултиране за изграждане и позициониране на марки
Кампании за представяне на нови продукти/ услуги на пазара
Комуникационни кампании за популяризиране на съществуващи продукти/ услуги
Промоции

Институционален PR

Политически PR

Кризисни комуникации

Анализ на ситуацията
Оценка на рискове и възможности
Разработване на кризисен план
Симулация на кризи

Вътрешни комуникации

Спонсорства

Медиа мониторинг и анализи

Медиа трейнинг

You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.