EN

Проект “Паничище-Езерата-Кабул”

Рила Спорт
Изграждане на позитивен имидж на проекта “Паничище-Езерата-Кабул” Рила Спорт

Старт: март 2008

Ситуацията
o “Паничище-Езерата-Кабул” e един от най-големите курортни проекти за устойчив туризъм в България.
o Широката общественост беше настроена негативно към проекта заради активната комуникация на екологичните организации.
o Липсата на комуникация от страна на мениджмънта на “Паничище-Езерата-Кабул” до старта на кампанията беше създала имидж на непрозрачност на компанията инвеститор „Рила Спорт”.
o Заради тиражираната по медиите информация за липса на редица екологични разрешителни, “ Паничище-Езерата-Кабул” имаше имидж на незаконен проект, за който много политици и институции си затварят очите.

Предизвикателството
o Изграждане и утвърждаване на положителни нагласи към проекта.
o Намаляване на ефекта от негативните послания на екологичните организации за “ Паничище-Езерата-Кабул”, достигащи до широката общественост.
o Привличане на лидери на мнение на страната на проекта – експерти, медии, бизнес организации.

Решението
o Предоставяне на детайлна и обективна информация за проекта на националните медии.
o Организиране на пресконференция за представяне на проекта и участие на представители на компанията инвеститор в релевантни събития на трети страни.
o Използване на различни канали за комуникация (сайтове, форуми, блогове, медийни партньорства), за да бъде достигнат по-широк сегмент от обществото.

Резултатът
o Положително медийно отразяване след пресконференцията за представяне на проекта – 11 статии в национални печатни издания, 3 репортажа в национални ефирни телевизии и 20 статии в информационни агенции и онлайн медии.
o Детайлното информиране на медиите силно намали броя на негативните публикации и статиите с грешна информация за проекта.
Проект “Паничище-Езерата-Кабул” Проект “Паничище-Езерата-Кабул” Проект “Паничище-Езерата-Кабул” Проект “Паничище-Езерата-Кабул”
You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.