EN

Овладей агресията

Кампания против агресията
Овладей агресията

Февруари 2009 г

Контекстът
Агресивното поведение е универсален проблем за всяко общество. Хората са толкова свикнали с изявите на агресия, че я приемат за даденост, стига да не е непосредствена заплаха за тях самите. Агресията ни съпътства ежедневно, навсякъде, по всяко време и не познава възрастови ограничения.

Предизвикателството
Да концентрираме вниманието на обществото, като комуникираме на възможно най-широка целева аудитория, че:
1. Агресивното поведение не решава проблеми, а напротив – поражда нови проблеми;
2. Агресията е въпрос на собствен избор, който човек прави в момент на афект.

Решението
Национална медийна кампания с посланието „Овладей агресията си!” и ясно визуално представяне на момента, в който човек трябва „да се пречупи”, „да преглътне” агресията, да брои до 10 и да вземе решение да не бъде агресивен, защото това вреди и на него и на околните.

Резултатите
Кампанията в момента е в процес на подготовка.
Овладей агресията Овладей агресията
You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.