EN
  • Министерство на околната среда и водите, до 2013 г.
  • Министерство на образованието, младежта и науката, до 2009 г.
  • Министерство на държавната администрация и административната реформа, до 2008 г.
  • Държавна агенция по туризъм, до 2008 г.
  • Център за развитие на човешките ресурси, до 2009 г.
  • Mинистерство на финансите, до 2009 г.
  • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, до 2011 г.
  • Министерски съвет, до 2011 г.
You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.